foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо на сайт Запорізької гімназії №81.

      Актуальність, мета і завдання програми
    Виявлення, підтримка, розвиток і соціалізація обдарованих дітей стає одним із пріоритетних завдань сучасної освіти в Україні, оскільки від її рішення залежить інтелектуальний і економічний потенціал держави. Освітня практика показує зниження зацікавленості і реальних можливостей батьків і педагогів у виявленні та роботі з обдарованими учнями. Залишається гострою проблема раннього виявлення обдарованої дитини, забезпечення грамотної психолого-педагогічної підтримки його гармонійного розвитку та соціалізації.
Складність і специфіка роботи з обдарованими дітьми вимагають залучення до її вирішення різних вчителів, психолога, фахівців культури і спорту.
Необхідною умовою повноцінної освіти є взаємодія педагогів та інших фахівців з батьками.
Таким чином, необхідний пошук умов, що дозволяють якісно поліпшити роботу з виявлення, підтримки та додаткового розвитку обдарованих дітей.

      Нормативна база створення програми:
 1. Закон України «Про освіту».
 2. Закон України «Про загальну середню освіту».
 3. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

      Зміст програми
      Назва Програми «Олімп»
      Керівник Програми Директор Запорізької гімназії № 81 Крук Раїса 
      Основні упорядники Програми Методична рада школи
   Мета Програми Розвиток системи, що дозволяє створити умови для адресної психолого-педагогічної підтримки обдарованих і інтелектуально розвинених дітей.
      Завдання Програми
1. Забезпечення особистісної, соціальної самореалізації і професійного самовизначення обдарованих дітей, активізація та заохочення їх творчої діяльності.
2. Розвиток ресурсної бази: школи (кадрової, методичної, матеріально-технічної, інформаційної, фінансової).
3. Вдосконалення науково-методичної та інформаційної підтримки педагогів у роботі з обдарованими дітьми.
4. Формування системи моніторингу особистісного зростання обдарованих дітей.

2023 Copyright http://vstudio.name Rights Reserved