foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо на сайт Запорізької гімназії №81.

ПРОБЛЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ:


Проблемне питання виховної роботи школи Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах педагогіки життєтворчості.

Мета виховання: Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Основні завдання: Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях. Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу. Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я. Розвиток творчого потенціалу учнів, підтримка обдарованих учнів, підтримка обдарованих дітей.

Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на "усередненого" вихованця;

- сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу;
- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
- формування мовної культури;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
- культивування кращих рис українського менталітету: працелюбності, свободи, зв'язку із природою, поваги до жінки, толерантності;
- формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою;

Щоб досягти цього результату необхідно будувати виховну роботу за такими напрямками:
- громадянське виховання;
- правове виховання;
- превентивне виховання;
- моральне виховання;
- фізичне виховання і формування здорового способу життя;
- художньо-естетична освіта й виховання особистості;
- екологічне виховання;
- трудове виховання;
- формування наукового світогляду.

 

 

 

2023 Copyright http://vstudio.name Rights Reserved